DONIRAJTE >>>

 
     
 
Kraj programa „Građansko društvo za budućnost“: rezultati i novi planovi

 

Konferencija koju smo organizovali 18. novembra u Mikser Hous-u, kojom smo i zvanično okončali naš dvogodišnji program „Građansko društvo za budućnost“, bila je prilika ne samo da predstavimo rezultate rada partnerskih organizacija već i da pokušamo da definišemo koliko je civilni sektor napredovao, sa kojim se izazovima još uvek nosi .

U neformalnoj, ali ipak radnoj atmosferi, uz prisustvo brojnih kolega iz sektora civilnog društva, institucija, međunarodnih organizacija, novinara i zvaničnika USAID Srbija, govorili smo o tome šta je 17 organizacija koje su bile deo ovog programam postigle kroz rad sa nama. Da vas podsetimo, ovo su organizacije koje su bili naši partneri u programu „Građansko društvo za budućnost”: Trag fondacija, Zaječarska inicijativa, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost, Autonomni ženski centar, Društvo za razvoj dece i mladih – Otvoreni klub iz Niša, Fondacija SHARE, Smart Kolektiv, Nacionalna koalicija za decentralizaciju, Fondacija Centar za demokratiju, Fondacija Ana i Vlade Divac. Pored njih, u Inicijativi Ljudska prava za budućnost, kao programskoj pod-komponenti, učestvovale su: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Fond za humanitarno pravo, Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM, LABRIS – organizacija za lezbijska ljudska prava, Urban In i Inicijativa mladih za ljudska prava.

Glavna poruka, oko koje su se složili svi govornici, jeste da je ovih 17 organizacija danas spremno da bude ravnopravni učesnik u procesima jačanja evropske perspektive Srbije, pomogne bržem razvoju svih segmenata društva na temelju evropskih vrednosti i podeli svoje znanje i sa građanima i svim važnim društvenim akterima.

Naša gošća je bila i nova direktorka USAID Srbija, Aza El-Abd koja je, pored ostalog, naglasila da je „vitalno i aktivno civilno društvo podjednako važno za evropsku Srbiju baš kao i mostovi, putevi, reforma pravosudnog sistema, razvoj tržišta ili privatnog sektora“.
„USAID ima dugotrajno partnerstvo sa organizacijama civilnog društva i program „Građansko društvo za budućnost“ je pokazao čitav dijapazon različitih aktivnosti koje je program pokrenuo. Organizacije civilnog društva bile su veoma uspešne u zastupanju izmena zakonskih rešenja, promovisanju ljudskih prava i aktivnosti na nivou lokalnih zajednica“, rekla je ona novinarima.

Naš kolega iz Vermonta, predsednik UO Instituta za održive zajednice, Ričard Pejsner, istakao je da su „pravi heroji Srbije upravo predstavnici ovih 17 organizacija civilnog društva koje dolaze iz cele zemlje, a koji rade na različitim poljima, od toga da pomažu deci iz ugroženih socijalnih kategorija, pa do toga da svojim savetima, idejama i inicijativama pospešuju reformski kurs kojim se Srbija kreće “.
„Organizacije sa kojima smo radili biće nosioci promena u Srbiji, uticaće na procese donošenja odluka na nacionalnom i lokalnom nivou, dodatno će jačati svoja partnerstva i širiće znanje stečeno u ovom programu“, dodao je on.

Bili smo vrlo zadovoljno što smo imali priliku da ugostimo i starog prijatelja civilnog sektora u Srbiji, Žarka Šunderića, menadžera Tima Vlade Srbije za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva koji je, tokom svog govora, lansirao vrlo korisnu definiciju aktivista civilnog društva. Rekao je, naime, što su mnogi na društvenim mrežama sa oduševljenjem prihvatili, da su „aktivisti civilnog društva neka vrsta preduzetnika za pitanja od društvenog značaja“. On je podsetio da je građansko društvo i dalje suočeno sa istim izazovima: pitanje održivosti, unutrašnjih kapaciteta i slike u javnosti koju ima.

Marina Savić iz kompanije Atlantic Group govorila je u ime Foruma za odgovorno poslovanje, važnog tela koje je pokrenuo Smart kolektiv, jedna od partnerskih organizacija na ovom programu,  a na čiji rad smo vrlo ponosni. Ideja ovog Foruma je da naredne godine pokrene Akademiju znanja za aktiviste građanskog sektora kako bi se oni učili novim veštinama od „najboljih u biznisu“, kako je ona rekla.
Završna konferencija uvek ima i onaj oficijelni deo na kom se, na neki način, pozdravljamo sa partnerima. Svih 17 organizacija dobilo je sertifikate za sve ono što su ostvarili na programu „Građansko društvo za budućnost“ a mi smo se potrudili da njihove rezultate što jasnije predstavimo svim prisutnima.

Aktivistički i kreativni duh konferencije zadržali smo i time što smo pokrenuli ljude da učestvuju u tri tematske radionice i to na teme zagovaranja, održivosti i filantropije i o daljem razvijanju kapaciteta organizacija. Cilj sva tri panela bio je da pokaže kako ce postignuća na ovom programu pospešiti dalje napore organizacija u ovim oblastima, ojačati njihovu saradnju i  dodatno razviti njihove veštine i alate. Zaključci i preporuke sa panela bice sumirani u specijalnoj publikaciji koja će se proslediti svim učesnicima završnog događaja, relevantnim institucijama, međunarodnim organizacijama i medijima. O ove tri neiscrpne teme svi koji rade u ovoj sferi društva još mnogo će i često govoriti,  a naš doprinos tome utkan je u kontinuiranoj i sistematskoj podršci civilnom društvu u Srbiji na kom smo radili čitavih deset godina.

Druženje učesnika, nadahnuti moderatori, inspirativan prostor Mikser Hausa koji povezuje kulturu, specifičan duh Beograda i kreativnost, učinili su da ova konferencija bude u suštini prijateljsko druženje svih prisutnih. Drago nam je što smo i našim prijateljima iz nekoliko socijalnih preduzeća omogućili da svoje proizvode prodaju na galeriji Mikser Housa, kako bi i na taj način  promovisali svoja preduđeća i koncept socijalnog preduzetništva. Među izloženim proizvodima mogli su se naći Iskra čokolade, nakit žena koje su žrtve trgovine ljudima, okupljenje oko organizacije Atina, bilo koji broj časopisa Lice Ulice i još puno toga interesantnog.

Recimo na kraju i to da je program „Građansko društvo za budućnost“ program USAID Srbija koji smo mi realizovali, vredeo gotovo osam miliona američkih dolara.

Posebno smo zadovoljni, a možemo reći i ponosni, zbog toga što će USAID, u drugačijem formatu, nastaviti da podržava održivost civilnog sektora i u narednom periodu i to nizom aktivnosti u različitim strateškim oblastima za koje su tokom ovog projekta osposobljene organizacije civilnog društva u Srbiji.

Pogledajte fotografije sa završnog događaja:

Galerija 1

Galerija 2

Galerija 3

 

 
     
 
Terazije 27/5. sprat, 11000 Beograd, Srbija - E-mail: isc@iscserbia.org
Telefoni:+381 11 3230 602, 3230 603, 3230 604 Fax:+381 11 3230 523
SEDIŠTE ORGANIZACIJE 535 Stone Cutters Way, Montpelier, VT 05602 
Phone: 802-229-2900 Fax: 802-229-2919
Strateški partneri:
   
 
  Program GRADJANSKO DRUŠTVO ZA BUDUĆNOST finansira United States Agency for International Development (USAID)