DONIRAJTE >>>

 
     
 
Projekat

Građansko društvo za budućnost” (CSF) je ambiciozan dvogodišnji program koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), i od samog početka je osmišljen kao „završni“ ili „izlazni“ program, koji iza sebe treba da ostavi odabranu grupu organizacija građanskog društva (OGD) osnaženu i osposobljenu da se direktno i uspešno upusti u partnerstva sa međunarodnim donatorimaposlovnim sektorom, državnim institucijama  i ostalim ključnim akterima.

Cilj programa „ Građansko društvo za budućnost “ je da ojača efikasnost i održivost sektora građanskog društva u Srbiji tako da ono može da nastavi da igra važnu ulogu u javnom životu i mnogo godina nakon prestanka aktivnosti ISC-a i USAID-a. ISC će taj cilj postići tako što će:

  • Podržavati efikasno zagovaranje na nacionalnom nivou po pitanjima od suštinskog značaja za ispunjavanje standarda Evropske unije i ukupan demokratski razvoj društva.
  • Promovisati zagovaranje na lokalnom nivou i građanski aktivizam u zajednicama širom Srbije i pružati podršku neformalnim inicijativama i novim akterima koji su sposobni da se bave sve kompleksnijim pitanjima zagovaranja.
  • Jačati održivost i efikasnost odabrane grupe OGD-a i njihovih mreža i time dodatno ojačati temelj održivosti sektora u godinama i decenijama koje dolaze.
  • Unaprediti kvalitet i raznovrsnost načina bavljenja filantropskim aktivnostima koji su na raspolaganju građanskom sektoru, kao i njegovu sposobnost da upotrebi te resurse da se filantropske aktivnosti u lokalu povećaju.

U tesnoj saradnji sa USAID-om i nadovezujući se na „Inicijativu javnog zagovaranja građanskog društva“ (CSAI), kao i na druge aktivnosti bitne za demokratizaciju zemlje, program „ Gradjansko društvo za budućnost “ će jačati domaće strukture građanskog društva i podržavati pristup Srbije Evropskoj uniji. Doprineće i sve većem razumevanju uloge aktivnog građanskog društva u sferi javnog života, kao bitnog činioca na putu ka društveno stabilnijoj i ekonomski uspešnijoj zemlji.

ISC je ovaj Program osmislio u saradnji sa Trag fondacijom (ex. Balkanskim fondom za lokalne inicijative - BCIF) – svojim dugogodišnjim partnerom koji je jedna od retkih domaćih nezavisnih fondacija (i jedina fondacija koja se koncentriše na lokalne inicijative). ISC posmatra Trag fondaciju kao primer „strateškog partnera“ koji poseduje znanje i čija se misija podudara sa ciljevima programa „Građansko društvo za budućnost“.

Drugi unapred izabrani  partner je Zaječarska inicijativa. Ova organizacija razvija program malih donacija u istočnoj Srbiji koji će se baviti javnim zagovaranjem, a sve  u cilju intenzivnijeg učešća gradjana u rešavanju problema, ne bi li se  tako uticalo na osnaživanje  građanskog aktivizma u Timočkom okrugu. Ove male donacije biće namenjene zvaničnim i nezvaničnim grupama koje se bave problemima koji utiču na svakodnevni život građana i čije rešavanje može da unapredi život u zajednicama ovog kraja. Zaječarska inicijativa će takođe raditi na poboljšanju veština u oblasti davanja donacija i organizacionih kapaciteta nedavno osnovane lokalne fondacije u Timočkom okrugu.

Najnovije


Aktivnosti

 

 

 
     
 
Terazije 27/5. sprat, 11000 Beograd, Srbija - E-mail: isc@iscserbia.org
Telefoni:+381 11 3230 602, 3230 603, 3230 604 Fax:+381 11 3230 523
SEDIŠTE ORGANIZACIJE 535 Stone Cutters Way, Montpelier, VT 05602 
Phone: 802-229-2900 Fax: 802-229-2919
Strateški partneri:
   
 
  Program GRADJANSKO DRUŠTVO ZA BUDUĆNOST finansira United States Agency for International Development (USAID)